ZiskejZdravi.cz

1. Čím je pro mě sobota?

Co pro nás znamená sobota? Nejsou to jen fakta, důkazy, doporučení. Sobota je osobním prožitkem a radostným vztahem, sobota je dnem, kdy náš vztah ke Stvořiteli může být intenzivnějším. Pročtěte si tedy odpovědi dotázaných lidí, jak oni prožívají tento svatý den, a co pro ně osobně sobota znamená. Chcete-li se s námi také podělit o to, jak sobotu vnímáte a prožíváte, můžete napsat na redakce@ziskejzdravi.cz

Když se přibližuje sobotní den, cítím velikou radost. Tento den já vnímám, jako den radosti.

Každý den se snažím  hned ráno navázat vztah s Kristem a potom pracovat spolu s ním, ale člověk se musí více věnovat práci a povinnostem. Ale v sobotu, v sobotu se mohu konečně věnovat Ježíši Kristu celý den. Moc se na tento den vždycky těším. Asi bych to přirovnala k tomu, když je člověk zamilovaný. Taky chce každý mít dostatek času jen pro toho druhého a těší se, až budou více spolu. Je to stejné. Najednou mám větší chuť si zpívat a chválit Boha, těším se z Jeho přítomnosti a těším se, že se budu moci ve shromáždění o Ježíši více bavit než ve všední dny. Naplňuje mě to radostí, když si s ostatními můžeme předávat zkušenosti.

Myslím, že právě tento den je zvláštně požehnaný a posvěcený a já mohu dosvědčit, že i když se nepřítel snaží tento den všemožně narušovat, Duch svatý mě potěší a posilní na celý příští týden. Jsem vděčná Ježíši, že si pro mě tento den vyhradil a prosím o sílu, abych na toto sobotní setkání s ním, kdy na mě pravidelně čeká ať jsem kdekoli, opravdu vždy dorazila.

Alena

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čím je pro mě sobota? Sobota je pro mě biblickým dnem odpočinku. Bůh stvořil svět v šesti dnech a sedmého dne odpočinul. Ustanovil a posvětil sobotu již v ráji a oddělil jí od ostatních pracovních dní. Bůh chce, aby člověk s ním trávil tento jeden den ve společenství, rozjímal, odpočíval a přiblížil se tak svému stvořiteli.

Pro mě je sobota úžasným dnem, kdy se můžu zastavit a nemyslet na každodenní problémy. Mohu tak rozjímat o smyslu života, o kráse stvoření, o oběti našeho spasitele Pána Ježíše Krista a plánu spasení pro nás - hříšné lidstvo. Sobota je radostným dnem a nejlépe pro mne prožitá sobota je ve sboru, ve společenství stejně smýšlejících lidí. Také sobotní den velice rád trávím s rodinou v přírodě. I když je příroda v dnešní době dost zničená hříšným lidstvem, i tak zrcadlí lásku našeho Stvořitele. V přírodě je stále co objevovat a pozorovat. Těch rozmanitých druhů rostlin, zvířat, ptactva, hmyzu. Je úžasné jak má všechno svůj řád a pořádek. Děkuji tímto Pánu Bohu za sobotní den, který oddělil pro mne, abych mohl odpočinout a nabrat nové duchovní i fyzické síly v jeho náruči.

Honza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes jsem přišla na něco úžasného. Přesně celou sedminu svého života jsem strávila sobotováním:-). Taková přednost! Každý sedmý den od svého narození až do dnešních dnů je sobota pro mne nejlepším dnem týdne. Protože byla udělána pro člověka. Pro mne.

Žijeme na samotě a jsme za to moc vděčni. Jsou dny, kdy vidím jen své děti a manžela. Tyto dny jsou asi nejintenzivnější přípravou na sobotu. Přípravou našeho vnitřku. A samozřejmě k tomu patří třeba i každotýdenní pečení koláčů. Protože právě zachovávání soboty je pro nás nejaktivnější část našeho života. Žádné narozeninové oslavy, žádné Vánoce, žádné honosné dovolené či letní párty. Žádná sportovní utkání či famózní kulturní představení. To všechno v našem životě nenašlo své místo. Myslím, že je to právě proto, že máme sobotu.

Sobota je pro nás nejživějším dnem celého týdne. Přijíždí rodina, přátele, známí, bratři a sestry, staří, mladí i ti nejmenší. Sešli jsme se, abychom uctívali Pána soboty. Abychom byli blíže našemu Stvořiteli a tak i jeden druhému. A proto je potřeba se aktivně zapojit. Nelze si jen sednout do hlediště se slovy: „Tak jsem tady, bavte mne." Sobota má jen 24 hodin. Proto je lepší si ani netroufat ztrácet čas zbytečným věnováním se věcem, které stejně dobře mohu dělat celý běžný týden anebo ze svého života raději úplně vynechat. Náplň každé soboty je originální a nádherná. Nepřítel sice nespí ani v tento den, ale nechá-li se člověk vést Bohem po celý týden, může jen souhlasit s tím kralickým biblickým výrazem, že sobota je rozkoší.

Nikomu se večer nechce odjíždět. Jakoby si každý přál, aby sobota trvala dál. Vždyť je nám spolu tak dobře u nohou Pána Ježíše. Jak těžký a nelítostný je často život všedních dní. A možná právě o to víc si vážíme toho daru soboty. Sobota je tedy celý můj život tím největším darem v čase, který mi byl dán. Jsem šťastnou dcerou, sestrou, vnučkou, matkou, manželkou... Ale to vše jen díky tomu, že jsem šťastnou princeznou nebeského Krále, jehož slova mi stále znějí v uších: (Ezechiel 20,20) „Též soboty mé svěťte, i budou na znamení mezi mnou a vámi, aby známo bylo, že já jsem Hospodin Bůh vás." „Protože jedině tak budete v životě opravdu šťastní," dodává Hospodin.
A tak, ať jsem byla malá nebo teď, když už jsem velká, ať jsem byla s lidmi nebo jen sama s Bohem, vždycky byla sobota pro mne něčím, co upevnilo pouto mezi mnou a Tím, do koho jsem zamilovaná ze všech nejvíc.
Ano, sobota je pro mne přednost, která se nedá pořádně popsat slovy. Tento obrovský dar pochopí jen ten, kdo ho plně prožívá.

Žaneta

Sobota je nádherný den, kdy večer při zahájení padáme únavou, ale když se podíváme na celý ten týden za námi, začneme zpívat z celého srdce a plným hlasem. To Pán Ježíš nás držel, abychom jako Jeho vojáci mohli přežít ten nápor. To on přivedl lidi, abychom se s nimi setkali a spolu s nimi bojovali o víru a nalézali smysl života v tomto zoufalém světě. Pán Ježíš miluje lidi a má s každým svůj plán to ať slyší zdraví, nemocní, chudí, bohatí. Jen v těsném spojení s Pánem Ježíšem najdou ten pokoj, radost a odpověď na nezodpovězené otázky. Právě sobota je ten radostný den, kdy můžeme být spolu, pozvat je nebo je navštívit a sklonit se před Všemohoucím. On ten Den oddělil, požehnal a posvětil. Těším se celý týden, že budu mít taky kousek času se začíst do Božího Slova a v klidu ho prožvýkat. Těším se, že vyrazíme do lesa nebo na rozkvetlou louku, těším se jak uslyším kukačku a celý ten orchestr pěvců-děkuji Pane Ježíši, jak jsi všechno krásné stvořil, děkuji, že jsi nám dal speciální čas vnímat tvou přítomnost, Tvou něžnou péči o nás a všechno živé. Děkuji za radostný sobotní den! Amen

Olga

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Je to zvláštní a krásný den a přijímám ho jako dar a nějaké potěšení od Pána Boha. Čím jsou ty předcházející dny těžší, tím víc se na sobotu těším. Přála bych všem takový jeden výjimečný den. A hlavně Boží oslovení.

Vlasta

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?