ZiskejZdravi.cz

2. Čím je pro mě sobota?

Další svědectví o tom, co pro nás znamená sobota. Nejsou to jen fakta, důkazy, doporučení. Sobota je osobním prožitkem a radostným vztahem, sobota je dnem, kdy náš vztah ke Stvořiteli může být intenzivnějším. Pročtěte si tedy odpovědi dotázaných lidí, jak oni prožívají tento svatý den, a co pro ně osobně sobota znamená. Chcete-li se s námi také podělit o to, jak sobotu vnímáte a prožíváte, můžete napsat na redakce@ziskejzdravi.cz

Přes 20let svého života jsem prožila v katolické církvi a asi až po 10 ti  letech v CASD postupně začínala rozumět tomu, že je třeba si sobotu  opravdu oddělit od ostatních dnů - v mysli. Byla to velice radostná  zkušenost - hluboké uvědomění si přechodu do jiného světa, toho Božího...

V čem je pro mě sobota unikátní, blahodárná, prostě Boží, jsou např.  páteční večery. Přímo milujeme s dětmi ty zimní, kdy zhasneme světla, rozsvítíme svíčky a sdílíme se s tím, za co jsme vděčni v uplynulém týdnu, chválíme Pána a čerpáme z Božího slova. Díky tomu, že žiji velice pestrý život a že čas tak pádí, dělávalo mi dříve problémy si vůbec vzpomenout,  co vše se v minulém týdnu odehrálo, co vše jsme ve společenství s Ním a  lidmi prožili. I proto je bezva se zastavit a přehodnotit, výborné je  podchytit si „drobnosti" do deníku. Slíbila jsem několika kamarádkám  sepsat, jak páteční večery prožíváme....bude to pravděpodobně dlouhý seznam k inspiraci...tento klidný požehnaný páteční večer s údivem prožívají i  kamarádi našich dětí, kteří jsou občas v ten čas s námi a neznají to, že  by si s nimi rodiče pravidelně sedli, popovídali v blízké atmosféře.

Takže já osobně ze sobotního času „vypichuji" páteční večery, kdy začíná  oslava. Kdy se už nezabývám v mysli všedními praktickými věcmi (a to já  jinak moc ráda J), čas soboty je stranou. Je to čas, kdy jsme moc rádi ve  společenství našeho sboru, nasloucháme kázání - překvapovalo nás, že naše  holčičky už jako malé v týdnu zmiňovaly nějakou myšlenku ze sobotní promluvy -  dále pak vzácného času s dětmi svěřených mě a manželovi v sobotní škole, občasná  přítomnost u sborového společného oběda, při kterém si povídáme to, co  jsme prožili při znovuzrození, o zázracích obrácení a nynějších zkouškách, společné vycházky do přírody. Víc jak dřív se ale snažím uhlídat i náš  společný sobotní čas prožitý pouze s rodinou. Vnímání Bohem odděleného dne je o něčem mnohem víc, než jen jít ráno na  bohoslužbu. Pro mě je to oslava a odpočinek, nasměrování na ten opravdový  ŽIVOT s naším drahým Zachráncem Ježíšem.

Vladěna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkuji za sobotu, neboť vnesla do mého života mnoho radosti, potěšení a požehnání. Když jsem prosila, aby mi dal Pán ježíš pochopit, jak správně sobotu světit, a jak k ní přistupovat, dal mi to prožít. Ještě před začátkem tohoto dne je dobré s pomocí Boží odložit všechny všední starosti a pečování, tak abychom do soboty vešli, a ne vběhli. Naši mysl je dobré upnout k věcem stvořeným, a je dobré, když můžeme jít ven, vidět nebe, co je na nebi, a to všechno nás přiblíží k našemu Bohu, když přemýšlíme o Jeho moci a lásce. Když budeme bdít nad myšlenkami, slovy a chránit své oči i uši, aby se nezabývaly zemskými věcmi, budeme jako ti ptáci, kteří když chtějí dosáhnout určité výše, musí se nejprve mnohokrát mávat křídly, a potom v určité výši už jen roztáhnout křídla a nechají se unášet větrem. Takové společenství s Ním, nám Bůh nabízí. Velmi se těším v tento den na společnost stejně smýšlejících spoluvěřících. Taková shromáždění jsou velkou posilou. I ze slova Božího září v sobotu jasnější světlo, ačkoli v jiné dny je Písmo vždy občerstvením, poučením a radou. Sobota není jen tělesným odpočinkem, ale má duchovní ráz. Je-li mezi námi někdo nemocný, je dobré a správné mu věnovat pozornost, neboť Pán požehná těmto lidem, i když jsme jen dva nebo tři.

Dagmar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota je pro mne dnem jiným už od záčátku dne. Jako asi většinu ostatních lidí mne již po vstupu do nového všedního dne začnou napadat všemožné myšlenky o tom, co je právě dnes všechno potřeba udělat, co mě dnes čeká a zkrátka jaké mám povinnosti a ne vždy je to radostné. V sobotu vstanu a nic takového neřeším, protože své světské záležitosti a problémy minimálně pro tento den nechávám rozplynout někde strašně daleko, protože si uvědomuji, že tyto myšlenky a emoce nemají žádnou pozitivní hodnotu. Ovšem nejde to stoprocentně, jsme přece jen lidé. V tento den se snažím přiblížit Bohu, protože pokud se zabýváme svými všedními starostmi a povinnostmi, tak jsme zaměření jen na sebe a nám nezbývá místo pro vytváření a utužování vztahů s Bohem a s lidmi. Nemůžeme zkrátka sedět na dvou židlích naráz. Rozhodně nejde o potlačování určitých myšlenek, ale jde o uvědomování si toho, co by mělo stát v našem žebříčku hodnot na prvním místě. Stalo se pro mne pravidlem, že dopoledne trávím ve sboře.

Pokud se stane, že jsem někde, kde nemám možnost sbor navštívit, jako například, když odjedem na pár dní někam k rodině, popřípadě na dovolenou, tak trávím sobotu ve společnosti lidí, se kterýma mám právě možnost být. Ať jsou to věřících nebo nevěřících lidé, protože věřím, že takto by to Bůh chtěl. Samozřejmě být mezi věřícími je ideál :-) Myslím, že by Bůh nechtěl, abychom trávili soboty studováním o samotě někde zavření, protože společenství je právě v sobotu velmi důležité. Během tohoto dne se také více zamýšlím nad různými biblickými tématy, o kterých moc ráda hovořím s druhými lidmi. Velmi to pomáhá rozvíjet vztahy a diskuze s ostatními nám otvírá nové úhly pohledu, o kterých jsme třeba neměli ani tušení. Kdo nezažije, nepochopí. Jsem Bohu za tento den, který je vždy v něčem jedinečný, moc vděčná a vždy se budu snažit využít ho co neljlépe a především ve prospěch mých blízkých.

Kateřina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota, Co pro mě znamená? Je to den vyhrazený od Boha pro nás, abychom se mohli sdílet více než v jiných dnech.

Jak ji prožívám? Začne večerem  mládeží, dopoledne ve společenství a odpoledne s rodinou na relaxační procházku do přírody.

Jak ji vnímjám od ostatních dnů? Je to den, kdy bývá klid, je to den plný lásky a radosti a je to den odpočinku od běžných každodenních starostí.

Co od ní očekávám? Nabrání nových znalostí o tam našem Pánu Bohu. Den, kdy dává odpovědi na mé nevyřčené otázky a hlavně je to den, kdy je ČAS.

Lukáš 19 let

 

Smysl života - proč jsme na světě?

Smysl života - proč jsme na světě?